Úvodní stránka » Komunikace a analýzy

Před sestavením samotné Petice Jansova na jaře 2014 bylo období několika let komunikace zdejších občanů s úřady i s developerem T.L.S. při různých příležitostech.

Následující body jsou shrnutí komunikace, další informace k jednotlivým bodům jsou v dokumentech v sekci Petice:

  1. Existují připomínky k propojení ulic již při územním řízení v roce 2010 (zejména Občanské sdružení Jansova). Nakonec bylo vyloučeno s řízení z formálních důvodů (věcnými námitkami proti návrhu nepropojení všech ulic se nikdo nezabýval)
  2. Při stavebním řízení v roce 2012 (nestandardní zrychlené řízení formou Certifikovaného stavebního inspektora). Všichni účastníci v ulici Jansova včetně  Občanské sdružení Jansova byli shledáni  "nedotčeni" tím, že z Jansovy ulice má být pouze jediná přístupová komunikace pro domy T.L.S.
  3. MČ Praha 14 a developer T.L.S. v oboud předešlých bodech deklarovali zájem na změně stavby tak, aby byl paskvil s nepropojením ulic vyřešen, existují zápisy ze schůzek a úřední komunikace.
  4. Přesto v roce 2012 začala stavba a k žádné změně nedošlo. V 07/2012 byla zahájena komunikace se starostou MČ Praha 14 na diskusním foru Praha 14, kde byla opakovaně deklarovaná vůle MČ Praha 14 a developera T.L.S. na změnu stavby a propojení všech ulic.
  5. V 09/2013 se situace vyvinula tak, že realizace propojení všech ulic byla prohlášena za problematickou z důvodů vlastnictví pozemků pro propojení jiným subjektem než stavitelem T.L.S. Group a.s., a to společností T.L.S. building construction s.r.o. ve 100% vlastnictví banky.
  6. V 02/2014 po zjištění, že opravdu neexistuje žádný konkrétní zájem na řešení, byla zorganizována Petice Jansova s cílem nenechat nikoho na pochybách, že takovéto jednání je považováno zdejšími lidmi za opravdu krajně nesolidní, nenechají si to dále líbit a budou požadovat bezodkladnou nápravu.

Analýza toho, proč k tak zjevně nesmyslnému řešení propojení komunikací ve zdejší lokalitě mohlo dojít, je uvedena jednak na diskusním fóru Praha 14, stručněji např. zde popřípadě v samotné Petici.


Kontakt

Petice Jansova
Jansova ul. Praha 14, Hostavice, 19800

Oblíbené odkazy