Níže jsou shrnuty základní kroky k Petici Jansova a také odkazy na dokumenty:

18.4.2014 byla zaslána Petice Jansova na starostu MČ Praha 14 s kopií na T.L.S. viz zde

16.5.2014 byla petičnímu výboru doručena odpoveď od zástupce starosty MČ Praha 14 Aleše Kudy viz zde

6.6.2014 se konala schůzka zástupců Petice s vedením T.L.S. (panem Leszayem)

20.6.2014 byl zaslán dopis na MČ Praha 14  k Petici jako reakce na odpověď a schůzku s T.L.S. viz zde

4.8.2014 žádná reakce zodpovědných stran, začneme místní informační kampaň

13.8.2014...cedule a letáky umístěny v nejbližím dotčeném okolí. I v čase dovolených je znát nárůst v počtu návštěvníků našich stránek a těch, kteří chtějí podpořit (podepsat petici, pomoci s kampaní a využít kontaktů pro přerušení mlčení TLS a MČ Praha 14). Padají také velmi zajímavé dotazy, např. vědí popeláři jak se budou otáčet v každé z větví  slepých ulic TLS zástavby? A vědí to také budoucí obyvatelé domů?

28.8. 2014 Petcičnímu výboru doručeno vyrozumnění Obv. ředitelství policie Praha III... " petice byla postoupena na odbor dopravního inženýrství PČR, KŘP hl. m. Prahy k dalšímu opatření".

3.9.2014 Stavba T.L.S. a napojení komunikací byla zařazena na jednání komise dopravy P-14. Zápis bodu z jednání je zde.

19.9. 2014 Již několik let nevyvíjí starosta Radek Vondra  žádnou konkrétní snahu ani komunikaci ohledně nápravy. Je naprosto zřejmé, že součástí snahy musí být deklarace toho, že při tomto řešení nemá Praha 14 zájem o převzetí komunikací od developera. Dle informací členů petice je toto naprosto standardní nástroj v případě, že developer neplní dohody a jedná dle principu "slibem neurazíš". Možná pomohou volby?

25.9.2014 Dle T.L.S. webu z června viz je kolaudace v plném proudu. Opravdu, ulicí Jansova již od srpna jezdí vozidla stavebních firem a od září nekolik zřejmě již nastěhovaných obyvatel. Vjezd i vstup v ulici Jansova je ovšem nadále označen jako zakázaný. Prozatím se nám nepodařilo zjistit stav kolaudace. Zároveň máme podezření na realizaci stavby bez obratišt ve slepých koncích "areálu". Pokud skutečně tento rozpor existuje, pak opět vyzýváme k MČ Praha 14 a T.L.S. k dodatečné realizaci propojení ulic místo dodatečné realizaci nesmyslných obratišť.

24.10.2014 a 26.11.2014 Po právní konzultaci zaslán podnět ke správnímu řízení ohledně certifikátu stavby na stavební úřad Prahy 14 s kopií na starostu P14

10.02.2015  Na stavební úřad P14 zaslána žádost o informace k průběhu řízení a vysvětlení nedodržení lhůty pro rozhodnutí o odvolání. Do 23.2.2015 bez odpovědi, případné negativní následky nutno přičíst nedodržení lhůty (v praxi např. kolize správního řízení s další kolaudací TLS, výše způsobených škod)

04.05.2015 Správní řízení k právu na stavbu TLS pokračuje. TLS obešla závazek z roku 2010 a dar ve výši 500 tis KČ nehodlá MČ zaplatit. Vedení MČ zvažuje další kroky. TLS  se MČ takříkajíc směje do očí, MČ tedy zřejmě nebude mít zájem převzít bez dalšího jednání komunikace po dokončení stavby od TLS (občané budou asi uklízet díky TLS sami). Současná realizace neodpovídá územnímu rozhodnutí (nejsou vybudována obratiště), upozorněn Stavební úřad P14. TLS dále údajně nabízí chybející pozemky (kousky chybejících komunikací) jednotlivcum, asi aby si "zájemci" mohli "zajistit" budoucí nepropojení ulic, které by optimálně propojilo i dítě 1 třídy ZŠ, kdyby mu dospělí zodpovědní lidé dali šanci (kéž by)

04.05.2015 Správní řízení k právu na stavbu TLS pokračuje. TLS obešla závazek z roku 2010 a dar ve výši 500 tis KČ nehodlá MČ zaplatit. TLS  se MČ takříkajíc směje do očí, MČ tedy zřejmě nebude mít zájem převzít bez dalšího jednání komunikace po dokončení stavby od TLS (silnice budou spravovat občané). Současná realizace neodpovídá územnímu rozhodnutí (nevybudovaná obratiště), upozorněn Stavební úřad P14.

16.11.2015 Stavební uřad ve správním řízení v v rozhodnutí o certifikátu stavby po celé několikaleté komunikaci argumentuje nedodržením lhůt z naší strany, ale certifikát a opomenutí nás jako účastníků vůbec neřeší. V řízení podáme další odvolání, nyní již. č. 3. 

9.3.2016 Ve správním řízení doručeno rozhodnutí MHHP, které věc opět vrací Stavebnímu úřadu P14. Počtvrté.

sledujte dále rubriku Aktuálně


Kontakt

Petice Jansova
Jansova ul. Praha 14, Hostavice, 19800

Oblíbené odkazy