Vítejte! Toto jsou stránky Petice Jansova v Praze 9 Hostavicích kvůli stavbě Domy nad Rokytkou od developera T.L.S.

Dobrý den,

Máme sice své volené zástupce, úřady, normy , zákony atd.. Ale na různých úrovních to bohužel různě nefunguje. My občané Prahy 14 z Hostavic v ulici Jansova máme za cíl napravit problém, který vznikl na naší místní úrovni, tak říkajíc před naším prahem, za bezprecedentního přispění správce Městské části Praha 14, developerské firmy T.L.S i dalších stran.

Otázka hned úvodem: Najdete nějaký nesoulad na mapkách naší stávající a nové zástavby? (je tam i malá nápověda)

Tak tedy problém spočívá ve zjevně nesmyslném,  neoptimálním a původně neplánovaném propojení ulic stávající obytné zóny na nově budovanou zástavbu od developera T.L.S. Tento problém je ve svém principu natolik závažný a ilustrující, že považujeme za nutné tento problém popsat a veřejně vyzvat zodpovědné strany k nápravě. Zdůrazňujeme, že naším cílem není zpochybňovat novou výstavbu T.L.S. jako takovou, každý kdo se do ulice Jansova zhruba od roku 2007 nastěhoval věděl, že v sousedství se někdy něco bude stavět. Způsob realizace stavby a jejího dopravního napojení a související okolnosti jsou ale natolik zarážející, že věříme, že i méně informovaný člověk může uznat, že je co napravovat. Je věcí zodpovědných stran, aby to i ony uznaly a byly učiněny kroky k řešení.

Podařilo se nám celou záležitost analyzovat, její důvody (včetně nezákonného jednání), i její možné řešení, které chceme prosadit, dokud nenastanou skutečné problémy v bezpečnosti, soužití lidí a také nevzniknou případné škody. Již několik let se nám dostává slibů na nápravu tohoto zjevného nesouladu s odmítáním přijmutí zodpovědnosti. ze strany Prahy 14, včetně starosty pana Vondry, a také developera T.L.S.. Právě to, že přes několikaleté sliby neexistuje zatím nic než náznak řešení nás přimělo zorganizovat petici a požadovat tak nápravu jednotně. Právě vážné důvody vzniku problému (nezákonnost, účelový výklad zákonů, možné podezření z korupce atd.) a dále zejména falešné sliby z minulosti nás motivují k tomu, abychom opravdu důrazně požadovali nápravu. Pokud totiž MČ Praha 14 a developer staví od počátku řešení na tom, že to stavbu přes zjevný nesoulad protlačí a pak "to nějak dopadne", tak při nynějším stavu věci toto pro nás není nadále akceptovatelné a požadujeme naprosto konkrétní kroky k řešení.

Na těchto stránkách najdete detaily k důvodům vzniku problému, historii komunikace, a další podklady. Dále také informace k aktuální Petici, reakcím a poslednímu vývoji. Budeme rádi, pokud nás jakkoli podpoříte, protože věříme, že takto zjevný nesmysl musí být nakonec napraven a že není možné ignorovat také nutnost dobrého občanského soužití v naší lokalitě, ke kterému musí konečně přispět i strany, které doposud problém způsobují.

S díky účastníci Petice Jansova 


Kontakt

Petice Jansova
Jansova ul. Praha 14, Hostavice, 19800

Oblíbené odkazy